Projekti: SQUARE 21

SHIKO MË SHUMË
RRETH ARLIS

Kompania ARLIS CONSTRUCTION është themeluar në vitin 2008 nga ortaku i vetëm i saj, Z. Armand LILO, me selinë Rr. Muhedin Llagani, Pallati 12 Katësh (Vala), Kati. 1, Nr. 7, Pranë Policisë Bashkiake, Tiranë - Shqipëri.

Aktiviteti i kompanisë është zbatimi dhe projektimi i ndërtimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemim taracime, prodhime elementesh të parafabrikuara, betoni e betonarme, ndërtime civile e turistike, rrugë, vepra arti, hekurudha e kanalizime, punime karpentierie, investime në sektorin e energjetikes.

Është një ndër kompanitë lider në tregun shqiptar dhe jep kontributin e saj, sidomos në objektet residenciale, duke plotësuar kështu kërkesat e vazhdueshme urbanistike.


Zgjidhni shkallën në foton e mëposhtëme:

Shkalla 1E shitur Shkalla 2E shitur Shkalla 3E shitur Shkalla 42 hyrje Shkalla 5E shitur Shkalla 61 hyrje Shkalla 71 hyrje Shkalla 8Në shitje Shkalla 9Së shpejti Shkalla 10Së shpejti Shkalla 11Në shitje Shkalla 12Në shitje


SHËRBIME


CILËSI

ARLIS CONSTRUCTION zhvillon dhe aplikon teknologjitë më të sofistikuara. Zbatimi i teknologjive të reja mundëson një avantazh konkurues të kompanisë në treg, në aspektet teknike të izolimit termik, izolimit akustik, fasadë me suvagrafiato, fasadë e ventiluar e të tjera.

Cilësia e ndërtimit në rritje të vazhueshme është thelbësore për nga rëndësia, pasi duhet të sigurojë jetëgjatësinë për shumë dekada.

ARLIS CONSTRUCTION është ndërtuar mbi vlera ekselence dhe integriteti të testuara në kohë. Kjo do të thotë të punosh mbi standartet e etikës më të larta dhe të kesh matës cilësinë në projekte.


SUKSESI I ARLIS

Duke pasur parasysh sukseset e njëpasnjëshme në Tiranë e më gjerë, ARLIS CONSTRUCTION, është tashmë dhe në tregun e huaj si atë amerikan, duke investuar për diversifikimin e portofolit të saj në shtetin e Florida-s (Tampa).

Kompania ka në princip ndërtimin e marrëdhënieve afat-gjata, në partneritetin e ndërsjellë me nënkontraktorë dhe me klientet, raporte të cilat janë bazuar në besim, respekt dhe bashkëpunim.

Çelsi i suksesit tonë qëndron në bashkëpunimin me një staf të talentuar dhe të kualifikuar. Realizojmë projektet që nga ideimi e deri tek zbatimi në kohë, duke ndjekur metodat bashkëkohore të tregut. Me një përvojë të gjerë në industrinë e ndërtimit, stafi ynë i përmbush të gjitha kërkesat dhe pritshmëritë e klienteve.

ARLIS CONSTRUCTION