farmacia10 :: Kati Tip 1

Planimetria


farmacia10

Zgjidhni një hyrje në planimetrinë e katit tip të shkallës 1:

Hyrja 110 Hyrje Hyrja 29 Hyrje Hyrja 33 Hyrje Hyrja 44 Hyrje Hyrja 52 Hyrje Hyrja 64 Hyrje Hyrja 73 Hyrje Hyrja 84 Hyrje